Otwarcie Izby Regionalnej w Rutkach – 12 czerwca 2014