Obchody rocznicy wywózki na Sybir – Netta, 09 lutego 2016